Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αγαπώ ντο αγαπάς

ΣεβταλοδαρμένονΣεβταλοδαρμένον

Στιχουργοί: Παναγιώτης Θεοδωρίδης

Συνθέτες: Şükrü Güler

Καλλιτέχνες: Δημήτρης Κυνηγόπουλος, Ειρήνη-Χρυσοβαλάντου Σαχταρίδου, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Άνοιξης, εσύ τσ̌ιτσ̌άκ’
τη σεβτάς ι-μ’ μανουσ̌άκ’
Έκλεψες το καρδόπο μ’
επέρες τ’ ακιλόπο μ’

Λύουμαι -ν- ας ση σεβντά σ’
κι εσύ ευτάς πως ’κ’ εγροικάς
Με τα τσ̌αλίμι͜α τ’ εσά
η εγάπ’ καρδοπονά

Αγαπώ ντο αγαπάς
χ̌αίρουμαι με τη χαρά σ’
Η καρδία μ’ κρούει, πουλί μ’,
μαναχόν για τη σεβντά σ’

Η σεβντά τ’ εμέτερον
θάμαν ας σον ουρανόν
Παλαλούνταν κι οι αγγέλ’
τα φιλέματα σ’ σ̌εκέρ’

Τη σεβντάς ι-μ’ μυστικόν
τη καρδι͜άς ι-μ’ το κρυφόν
Τ’ ομμάτι͜α σ’ όντες τερώ
εθαρρώ, πουλί μ’, πετώ

Αγαπώ ντο αγαπάς
χ̌αίρουμαι με τη χαρά σ’
Η καρδία μ’ κρούει, πουλί μ’,
μαναχόν για τη σεβντά σ’

’Ποίκες με παραμιλώ
να κοιμούμαι ’κ’ επορώ
Νέ φαΐν και νέ νερόν
θ’ αποθάνω εθαρρώ

Θ’ αποθάνω ας ση σεβντά σ’
τον Θεό σ’ αν αγαπάς
τον Θεό σ’ αν αγαπάς
χάσον, ψ̌η μ’, τα παλαλά σ’

Αγαπώ ντο αγαπάς
χ̌αίρουμαι με τη χαρά σ’
Η καρδία μ’ κρούει, πουλί μ’,
μαναχόν για τη σεβντά σ’

Αγαπώ ντο αγαπάς
χ̌αίρουμαι με τη χαρά σ’
Η καρδία μ’ κρούει, πουλί μ’,
μαναχόν για τη σεβντά σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αποθάνωπεθαίνω
εγάπ’αγάπη
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εμέτερονδικός/ή/ό μου
επέρεςπήρες
επορώμπορώ
εσάδικά σου/σας
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
θάμανθαύμα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κοιμούμαικοιμάμαι
κρούειχτυπάει
λύουμαιλιώνω
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μανουσ̌άκ’μενεξές/βιολέτα մանուշակ (manušak)<manafšak
νέούτε ne
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παλαλάτρελά, τρέλες
παλαλούνταντρελαίνονται
’ποίκες(εποίκες) έκανες, έφτιαξες
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
σεβντάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
σ̌εκέρ’ζάχαρη, γλυκό/ά şeker < şakar (περσ.) < śakkharā (οψ. σανσκ.) < śárkarā (σανσκριτ.)
τερώκοιτώ
τσ̌αλίμι͜ανάζια, σκέρτσα çalım
τσ̌ιτσ̌άκ’λουλούδι çiçek
φιλέματαφιλιά
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χάσονχάσε, διώξε (προστ.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr