Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ετσέρτσαν το καμίσι μ’

Ετσέρτσαν το καμίσι μ’Ετσέρτσαν το καμίσι μ’

Στιχουργοί: Μαρία Αθανασιάδου-Ποικιλίδου, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Ανέστης Ιωακειμίδης, Δημήτρης Γεωργιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ιωακειμίδης


Ντ’ εγράεψα για τη σεβντά σ’
σ’ εσόν την γειτονίαν
Για τ’ έμορφα τ’ ομματόπα σ’
εσύρ’να τα αλλομίαν

Αχά ξαν! Αχά ξαν!
Τα πετεινάρι͜α ’κούξαν
Ατά τα σ̌κυλοκούταβα
αποπίσ’ ι-μ’ ερρούξαν
Ερρούξαν αποπίσ’ ι-μ’,
ετσέρτσαν το καμίσι μ’

Τ’ολόερα μ’ εχάθανε
η ψ̌η μ’ έντον θεριόν
Κακόν ομμάτ’ επέρε μας
’ταράεν το χωρίον

Αχά ξαν! Αχά ξαν!
Τα πετεινάρι͜α ’κούξαν
Ατά τα σ̌κυλοκούταβα
αποπίσ’ ι-μ’ ερρούξαν
Ερρούξαν αποπίσ’ ι-μ’,
ετσέρτσαν το καμίσι μ’

[Και -ν-] Εταραχ̌ίγαν οι αγούρ’
τσ̌ατίν έν’ το κετίσ̌’ ι-μ’
Εράεψαν τη μαχανάν
κι ερρούξαν αποπίσ’ ι-μ’

Αχά ξαν! Αχά ξαν!
Τα πετεινάρι͜α ’κούξαν
Ατά τα σ̌κυλοκούταβα
αποπίσ’ ι-μ’ ερρούξαν
Ερρούξαν αποπίσ’ ι-μ’,
ετσέρτσαν το καμίσι μ’

Αχά ξαν! Αχά ξαν!
Τα πετεινάρι͜α ’κούξαν
Ατά τα σ̌κυλοκούταβα
αποπίσ’ ι-μ’ ερρούξαν
Ερρούξαν αποπίσ’ ι-μ’,
ετσέρτσαν το καμίσι μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγούρ’νέοι άνδρες
αλλομίανάλλη μια φορά
αποπίσ’από πίσω
ατάαυτά
εγράεψαπέρασα, υπέφεραuğramak
έμορφαόμορφα
έν’είναι
έντονέγινε
επέρεπήρε
εράεψανέψαξαν, γύρεψαν, αναζήτησανaramak
ερρούξανέπεσαν
εσόνδικός/ή/ό σου
εσύρ’ναέσερνα, τραβούσα, έριχνα
εταραχ̌ίγανταράχθηκαν
εχάθανεχάθηκαν
καμίσιπουκάμισουπό+καμίσιον<camisia
κετίσ̌’πορεία, τρόπος ζωής, συμπεριφοράgidiş
’κούξαν(εκούξαν) λάλησαν
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθιbahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
ξανπάλι, ξανά
ομμάτ’μάτι
ομματόπαματάκια
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
’ταράεν(εταράεν) ταράχθηκε, ανακατεύτηκε, μπερδεύτηκε, αναμίχθηκε
τσ̌ατίνσκληρό, δύσκολοçetin
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr