Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Βέχω, βέχω

Βέχω, βέχωΒέχω, βέχω

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Ανέστης Ιωακειμίδης


Το καρδόπο μ’ ας ση σεβντάν
τρανόν βρούλαν επέρεν
Αν ’κ’ ινανεύ’ς ατο, πουλί μ’,
σ̌κίσον ατο και τέρεν!

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
[Και] Με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

Χωρίς εσέν ’κι ’ίνουμαι
χωρίς εσέν ’κι στέκω
Χωρίς εσέν σο μαξιλάρ’
το κιφάλι μ’ ’κι θέκω

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
Με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω

Βέχω, βέχω, ξεροβέχω
κείμαι κα’, τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ έχω
Με τη ματί’ μ’ τα δα̤κρόπα
το μαξιλάρι μ’ βρέχω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
βέχωβήχω
βρούλανφλόγα brûler
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
επέρενπήρε
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
ινανεύ’ςπιστεύεις, εμπιστεύεσαι inanmak
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κα’κάτω
καρδόποκαρδούλα
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
ματί’ματιού
ξεροβέχωξεροβήχω
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σ̌κίσονσκίσε (προστ.)
τέρενκοίταξε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr