Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έμορφος είσαι έμορφος

Τ’ εμέτεραΤ’ εμέτερα

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Ακριβόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Κοπαλάς


Έμορφος είσ’/τσ̌ιπ/ξαν έμορφος
τη ανατολής το φως
Χάρισμα έ͜εις του Θεού,
πουδέν’ ’κ’ είδα το αλλού

Τη ματί’ σ’ το τέρεμαν,
κάκου αποτέλεσμαν
Και τσ̌απράζι͜α όντες τερείς
άμον το καγάν’ θερί͜εις

Η μάνα ντ’ εποίνε σε
έξ’ γιατί εφήν’νε σε;
Έξερες ντ’ ’α ’φτάς κακόν,
κρίμαν έν’ ας σον Θεόν

Τη ματί’ σ’ το τέρεμαν,
κάκου αποτέλεσμαν
Και τσ̌απράζι͜α όντες τερείς
άμον το καγάν’ θερί͜εις

Παλληκάρι͜α για τ’ εσέν
έρχουντανε χ̌έρ’ με χ̌έρ’
Εσύ καν’νάν μη τερείς,
τέρεν μαναχόν εμέν

Τη ματί’ σ’ το τέρεμαν,
κάκου αποτέλεσμαν
Και τσ̌απράζι͜α όντες τερείς
άμον το καγάν’ θερί͜εις
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
’αθα
άμονσαν, όπως, καθώς
έ͜ειςέχεις
έμορφοςόμορφος/η
έν’είναι
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
έξερεςήξερες
έρχουντανεέρχονται
εφήν’νεάφηνε
’κ’δενουκί<οὐχί
καγάν’δρεπάνι
καν’νάνκανέναν
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
ματί’ματιού
ξανπάλι, ξανά
όντεςόταν
τερείςκοιτάς
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τέρενκοίταξε (προστ.)
τσ̌απράζι͜ασταυρωτά, χιαστί, μτφ. (για μάτια) αλλήθωρα, (ενδυμ.) σταυρωτά αλυσιδωτά επιστήθια κοσμήματαçapraz<çep+rāst
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς
’φτάς(ευτάς) κάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
χ̌έρ’χέρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr