Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η χ̌ερίτσα

Τ’ εμέτεραΤ’ εμέτερα

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Ακριβόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έναν χ̌έρα ας σο χωρίον
έφαεν όλον το βίο μ’
Εποίκε με πες̌ παράν¹,
νοικοκύρ’ χωρίς παράν

Η χ̌ερίτσα φαεμέντσα,
ποτισμέντσα, στολισμέντσα
Η χ̌ερίτσα στολισμέντσα
κι η γαρή μ’ πουγαλεμέντσα

Η γαρή μ’ και τα παιδία μ’
κουβαλούν την αμαρτία μ’
Το σεΐρ’ τ’ εμόν τερούν,
έξ’ να βγαίν’νε ’κι ’πορούν

Η χ̌ερίτσα φαεμέντσα,
ποτισμέντσα, στολισμέντσα
Η χ̌ερίτσα στολισμέντσα
κι η γαρή μ’ πουγαλεμέντσα

Από ’μέν άλλο ’δέν ’κ’ έχ̌’,
για τ’ ατέν άλλον θα βρέχ̌’
Έναν άλλον αναμέν’
εύκαιρον/ ταγκαλάκ’ άμον εμέν

Η χ̌ερίτσα φαεμέντσα,
ποτισμέντσα, στολισμέντσα
Η χ̌ερίτσα στολισμέντσα
κι η γαρή μ’ πουγαλεμέντσα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέν’περιμένει
ατέναυτήν
βίοβιος, περιουσία
βρέχ̌’βρέχει
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
’δέντίποτα
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έξ’έξω ή ο αριθμός έξι
εποίκεέκανε, έφτιαξεποιέω-ῶ
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
έφαενέφαγε
έχ̌’έχει
’κ’δενουκί<οὐχί
’κιδενουκί<οὐχί
παιδίαπαιδιά
παράνλεφτά, το χρήμαpara/pāre
πες̌ παράν(κυρ. πέντε φράγκα) κτ ευτελούς αξίαςbeş para
’πορούν(επορούν) μπορούν
ποτισμέντσαποτισμένη
πουγαλεμέντσασκασμένη, βαριεστημένη, στενοχωρημένηbunalma
σεΐρ’θέαμα πρόσφορο για διασκέδαση (τερώ σεΐρ: κοιτώ κάτι παραμένοντας αμέτοχος)seyir/seyr
στολισμέντσαστολισμένη
ταγκαλάκ’ανόητο, μωρόdangalak
τερούνκοιτούν
φαεμέντσαφαγωμένη
χ̌έραχήρα
χ̌ερίτσαχηρούλα
Σημειώσεις
¹ εποίκε με πες̌ παράν (εκφ): με εξευτέλισε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr