Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χ̌ίλ’ νομάτ’ τερούνε με

Τ’ εμέτεραΤ’ εμέτερα

Στιχουργοί: Γιώργος Ακριβόπουλος

Συνθέτες: Γιώργος Ακριβόπουλος

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κοπαλάς, Γιώργος Ακριβόπουλος


Χ̌ίλ’ νομάτ’ τερούνε με,
πολεμούν να κρούνε με
Ὰμαν ένας ’κι σουμών’,
σο χ̌έρι μ’ κρατώ ρεβόλ’

Έρχουν τριγυλίζ’νε με,
τεάμ’ φοβερίζ’νε με
Ένας αποπίσ’ μερέαν
κοπανίζ’ με τη μουστέαν

Ούι, ν’ αηλί εμέν, ν’ αηλί,
το κιφάλι μ’ πώς πονεί
Άμον πετεινός εκούξα
τσ̌ουβάλ’ εύκαιρον ερρούξα

Σύρ’νε, παίρ’νε το ρεβόλ’,
χ̌ίλ’ νομάτ’ έτον δι͜αβόλ’
Κλώθ’ν’ ατο σ’ εμέν μερέαν,
θα τρώγω την παρουτέαν

Η γαρή μ’ εμέν κουίζ’
«Νέπε, γιάτι μουρδουλί͜εις;
Κλὼσ’ ας σ’ άλλον τη μερέαν,
όρωμαν έτον, μαλέα»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αποπίσ’από πίσω
γαρήσύζυγος, γυναίκαkarı
δι͜αβόλ’(ον.πληθ.) διάβολοι, (γεν. ενικ.) διαβόλου
εκούξαφώναξα, λάλησα, κάλεσα κπ ονομαστικά
ερρούξαέπεσα
έρχουνέρχονται
έτονήταν
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
’κιδενουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κλὼσ’γύρισε, γύρνα (προστ.)
κλώθ’ν’γυρίζουν, στρέφουν
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρούνεχτυπούνε
μαλέααρρωστιάρη, ψωριάρηmale=κακό, πόνος, αρρώστια αλλά και η ψώρα από σύντμ. της έκφ. male (di) Francia
μερέανμεριά
μουρδουλί͜ειςγρυλλίζεις υπόκωφα
μουστέανγροθιάmuşta/muşte
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νέπεΕ! μωρέ
νομάτ’άνθρωποι
όρωμανόνειρο
παίρ’νεπαίρνουν
παρουτέανμπαρουτιάbarut/bārūd
ρεβόλ’περίστροφοrevolver
σουμών’σιμώνει, πλησιάζει
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τεάμ’δήθεν, τάχα μηdeyü (οθωμ. περιόδου)
τερούνεκοιτούν
τριγυλίζ’νετριγυρίζουν, περιτριγυρίζουν
τσ̌ουβάλ’τσουβάλι, μεγάλος σάκοςçuval/cuvāl
φοβερίζ’νεφοβερίζουν
χ̌ίλ’χίλιοι/ες/ια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr