Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εφώταξεν ο φέγγον

Όλον τον κόσμον εγύρτσαΌλον τον κόσμον εγύρτσα

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Χρήστος Απαζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Χρήστος Καλιοντζίδης


Αγάπα, κορίτσ’ έμορφον,
χωρίς παρακαλίας
Να εμπαίντς ση σεβτάς το νερόν,
να πίντς από καρδίας

Έσ̌κισα ραχ̌οκέφαλα
για την εγάπ’ τ’ εσόν -ι
κι εσύ τσ̌οάπ’ ’κ’ εδώκες με
μόνον νερόν θολόν -ι

Εδέβαμε τη Χάλκοβαν¹,
εφάνθεν η Ελένκω
Τ’ αρνόπο μ’ ας σην Τάροβαν²,
εφώταξεν ο φέγγον

Χ̌ερίτσα μ’, -ε- χάρ’ τον καιρό σ’
μετ’ ατό τ’ ορφανό σ’ -ι
κι αρ’ άφ’ς εμέν να καίουμαι
σον Άδην μαναχός -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άφ’ςάφησε (προστ.)
εγάπ’αγάπη
εδέβαμε(για τόπο) περάσαμε, διασχίσαμε, (για χρόνο) περάσαμε διαβαίνω
εδώκεςέδωσες
έμορφονόμορφο
εμπαίντςμπαίνεις
εσόνδικός/ή/ό σου
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εφώταξενφώτισε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καίουμαικαίγομαι
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
μαναχόςμοναχός, μόνος
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
παρακαλίαςπαρακάλια
πίντςπίνεις
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
σεβτάςαγάπης, έρωτα sevda/sevdā
τσ̌οάπ’απόκριση, αναφορά cevap/cevāb
φέγγονφεγγάρι
χ̌ερίτσαχηρούλα
χάρ’χαίρε, να χαρείς (προστ.)
Σημειώσεις
¹ Τοπωνύμιο κορυφής ανάμεσα στον Διπόταμο και Κεχρόκαμπο Καβάλας
² Παλιά ονομασία του χωριού Κεχρόκαμπος Καβάλας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr