Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
ντο ζει σα ψηλασέας
Εφώλι͜ασα κι επούλωσα
και ’κ’ είδα μαχ̌αιρέας

Μικρά γαρκά, μικρά γαρκά,
μικρά λαλαχ̌εμένα
Φυσούν τα ρωθωνόπα τουν
και φοβερίζ’νε εμένα

Εγώ είμαι εκείνον το πουλίν
ντο κελαηδεί σκοτίαν
Η ημέρα δί’ με δύναμην,
η νύχτα την λαλία μ’

Μικρά γαρκά, μικρά γαρκά,
μικρά λαλαχ̌εμένα
Φυσούν τα ρωθωνόπα τουν
και φοβερίζ’νε εμένα

Εγώ είμαι εκείνον το ραχ̌ίν
τ’ αντάρας ’κι φογούμαι
Χ̌ιονίζ’, φυσά και βουρκανίζ’,
σ’ άσπρον γεργάν’ τσουπούμαι

Μικρά γαρκά, μικρά γαρκά,
μικρά λαλαχ̌εμένα
Φυσούν τα ρωθωνόπα τουν
και φοβερίζ’νε εμένα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βουρκανίζ’κάνει σφοδρή χιονοθύελλα
γαρκάαρσενικά μοσχάρια
γεργάν’πάπλωμα yorgan
δί’δίνει
επούλωσαέκανα παιδιά, απογόνους
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαλαχ̌εμέναχαϊδεμένα, παραχαϊδεμένα
λαλίαλαλιά, φωνή
μαχ̌αιρέας(ον. πληθ., τα) μαχαιριές, (γεν. εν., τη) μαχαιριάς
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
ρωθωνόπαρουθούνια
σκοτίανσκοτάδι
τουντους
τσουπούμαικλείνομαι, σκεπάζομαι
φοβερίζ’νεφοβερίζουν
φογούμαιφοβάμαι
ψηλασέαςορεινά μέρη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr