Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εφτά ραχ̌ία επέρασα

Όλον τον κόσμον εγύρτσαΌλον τον κόσμον εγύρτσα

Στιχουργοί: Νίκος Πετρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Χρήστος Καλιοντζίδης


Εφτά ραχ̌ία επέρασα,
δέκα πεγαδομμάτι͜α
Καν’νάν πουθέν ’κ’ επέντεσα 
να έχ̌’ τ’ εσά τ’ ομμάτι͜α

Αρ’ όθεν κέσ’ εσύ δι͜αβαίντς
τα τσ̌ιτσ̌εκόπα ανθίζ’νε
Σκουντουλίζ’νε σο ψ̌όπο μ’,
το καρδόπο μ’ κλαινίζ’νε

Να μουχανίζ’ το ψ̌όπον ατ’
ντ’ εχώρτσε με ας σ’ αρνόπο μ’
Εποίκε με και λάσκουμαι
σον κόσμον γεσιρόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανθίζ’νεανθίζουν
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γεσιρόπονκυριολ. αιχμάλωτος μτφ. ταλαίπωρος, αυτός που έχει υποστεί κακουχίες esir
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάς διαβαίνω
επέντεσααπάντησα, συνάντησα τυχαία
εποίκεέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εσάδικά σου/σας
έχ̌’έχει
εχώρτσεχώρισε, ξεχώρισε, ξεδιάλεξε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπου κέσου
κλαινίζ’νεστενοχωρούν, κάνουν κάποιον να κλάψει
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
μουχανίζ’καπνίζει
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ομμάτι͜αμάτια
πεγαδομμάτι͜απηγές νερού
πουθένπουθενά
ραχ̌ίαράχες, βουνά
σκουντουλίζ’νεευωδιάζουν, μοσχοβολούν
τσ̌ιτσ̌εκόπαλουλουδάκια çiçek
ψ̌όποψυχούλα
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr