Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραπεζούντα χ̌ιλέμορφος

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Τραπεζούντα χ̌ιλέμορφος
και τ’ εμόν η πατρίδα
Πολλά χρόνια εδέβανε
εσέναν ας σο ’κ’ είδα

Γαράσαρη, Κιμισχανά,
Μούζενα και Λερία
Νασάν εκείνον που θα ζει
κι ελέπ’ σας αλλομίαν

Καμίαν ’κι ανασπάλκουνταν
η Πάφρα κι η Σαμψούντα,
Κοτύωρα και Πουλαντζάκ’,
το τσ̌όλ’ η Κερασούντα

Όφη, Σταυρίν και Πλάτανα,
τα Σούρμενα κι η Τόνια
Τα τραγωδίας για τ’ εσάς
εγένταν μοιρολόγι͜α

Να έμ’ πουλίν κι επέτανα
και έλεπα αλλομίαν
τη Ζύγαναν και το Κουλάτ
και τ’ άλλα τα ραχ̌ία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλομίανάλλη μια φορά
ανασπάλκουντανξεχνιούνται
εγέντανέγιναν
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελέπ’βλέπει/βλέπω
έλεπαέβλεπα
έμ’ήμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
επέταναπετούσα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
Κουλάττο όρος Θήχυς στον Πόντο
νασάνχαρά σε
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌ίαράχες, βουνά
τραγωδίαςτραγούδια
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χ̌ιλέμορφοςχιλιόμορφος/η

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr