Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Κατήβασες με σο τεμέλ’

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Βέργος, Γιάννης Χαραλαμπίδης


’Κατήβασες με σο τεμέλ’,
τ’ οσπίτι μ’ επερδάντσες
Όλιον το βίο μ’ έφαες,
εμέναν πάλ’ ορφάντσες

Σον ουρανόν χρωστώ την ψ̌η μ’,
σον Άδην το κορμόπο μ’
Σ’ εσέν την κόρ’ πα ντό χρωστώ
και τυρα̤ννί͜εις το ψ̌όπο μ’;

Τα στράτας ι-σ’ πολλά μακρά,
τα γόνατα μ’ ’κι τσ̌ίζω
Θα πάω και θα έρχουμαι,
το καρδόπο σ’ θα χτίζω

Ν’ αηλί εμέν π’ εγέρασα,
σα δέντρα επεκούμπ’σα
Κι ατά πα -ν- ελυπέθανε,
τα φύλλα τουν ερρούξαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατάαυτά
βίοβιος, περιουσία
ελυπέθανελυπήθηκαν
επεκούμπ’σαακούμπησα, στηρίχθηκα
επερδάντσεςέβγαλες την σκεπή του μτφ. το διέλυσες από+ ρδανίν ή δρανίν
ερρούξανέπεσαν
έρχουμαιέρχομαι
έφαεςέφαγες
καρδόποκαρδούλα
’κατήβασες(εκατήβασες) κατέβασες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορμόποκορμάκι
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ορφάντσεςάφησες ορφανό
παπάλι, επίσης, ακόμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τεμέλ’θεμέλιο
τουντους
τσ̌ίζωλυπάμαι, συμπονώ σίζω
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr