Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άλλο ’κ’ εμπαίνω σην περι͜άν

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γεώργιος Βέργος, Γιάννης Χαραλαμπίδης


Άλλο ’κ’ εμπαίνω σην περι͜άν
και ’κι περιλαεύω
Ατού σο περολίθαρον
’κι κάθουμαι και αλμέω

Άλλο ’κι πάω σον παρχάρ’,
άλλο ’κι παρχαρεύω
Άλλο ’κι λέω και γελώ,
άλλο ’κι μασχαρεύω

Όντες (θ’) επέγ’νες σον παρχάρ’
εμέν γιατί ’κ’ ελάλ’νες;
Καλά ντου ’κ’ έρθα μετ’ εσέν
τ’ εμ’σόν την ψ̌η μ’ θ’ εβγάλλ’νες

Παρχάρ’ αέρα εφύσεσεν
κάποθεν στέρι͜α-στέρι͜α
Τρυγόνα μ’, τα φιλέματα σ’
γλυκέα κι άμον μέλια

Να ποδεδίζω τον παρχάρ’
με τα ψηλά τ’ ελάτι͜α
Ατά εμάς αρ’ έκρυφταν
ας ση κοσμί’ τ’ ομμάτι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλμέωαρμέγω
άμονσαν, όπως, καθώς
ατάαυτά
ατούεκεί
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εβγάλλ’νεςέβγαζες
έκρυφτανέκρυβαν
ελάλ’νεςέβγαζες λαλιά, καλούσες, αποκαλούσες, προσκαλούσες, οδηγούσες
ελάτι͜αέλατα
εμ’σόνμισό/ή
επέγ’νεςπήγαινες
έρθαήρθα
εφύσεσενφύσηξε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάποθεναπό κάπου
’κιδεν ουκί<οὐχί
κοσμί’κόσμου
μασχαρεύωαστειεύομαι, διακωμωδώ maskara/masḫara
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
ντουπου, αυτό/ά που
ομμάτι͜αμάτια
όντεςόταν
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχαρεύωπαραθερίζω σε θερινό βοσκότοπο
περι͜άνιδιαίτερο μέρος θερινής νομής όπου αρμέγουν τα ζώα
περιλαεύωαρμέγω τα ζώα
περολίθαρονπέτρα ή σκαμνί όπου κάθονται να αρμέξουν τα ζώα
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
στέρι͜α-στέρι͜ασταθερά, σιγά-σιγά
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φιλέματαφιλιά
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr