Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλειος Σωτηριάδης, Γεώργιος Βέργος


Πουλόπο μ’, ντ’ άγνα έτρεχα
και ντ’ άγνα εληγόρ’να
’Κείνον το βράδον έγρασα
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α ντ’ εφόρ’να

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’,
πουλί μ’, θα πάω χάμαι
Κανείς πα μ’ εγροικούν ατο
το σεβταλούκ’ ντ’ ευτάμε

Είπα σε το τερτόπο μου,
αρ’ είπα σε το χάλι μ’
Πας̌ κι είπα σε έπαρ’ το νου μ’,
τ’ αχούλ’ ας σο κιφάλι μ’

Αούτ’ ο κόσμον ψεύτικον
να έτον αλλομίαν
Τρυγόνι μ’, θ’ αποθάνομε
έλα ας φιλούμε μίαν

Αβτζ̌ής και κυνηγός είμαι,
’πιδι͜αβαίνω ρακάνι͜α
Εντάμωσα τ’ αρνόπο μου
απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνια

Κατήβα σο Διπόταμον,
τέρεν πώς πάει το ρέμαν
Εμέναν επαλαλώσεν,
αφορισμένον αίμα
Θα ρούζω και φουρκίουμαι,
αφορισμένον αίμα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβτζ̌ήςκυνηγόςavcı
αλλομίανάλλη μια φορά
αούτ’αυτός/ή/ό
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
αχούλ’μυαλόakıl/ʿaḳl
βράδονβράδυ
έγρασαέφθαρα, έλιωσαγράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εγροικούνκαταλαβαίνουν
έπαρ’πάρε (προστ.)
έτονήταν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
εφόρ’ναφορούσα
κατήβακατέβα (προστ.)
κιφάλικεφάλι
μίανμια φορά
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
ορμάνιαδάσηorman
παπάλι, επίσης
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και)μήν πᾶς
’πιδι͜αβαίνω(απιδι͜αβαίνω) φεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
πουλόποπουλάκι
ρακάνι͜αγήλοφοι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβταλούκ’έρωταςsevdalık
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώριαdert + -όπον (υποκορ.)
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φουρκίουμαιπνίγομαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr