Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’

Ση παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλειος Σωτηριάδης, Γεώργιος Βέργος


Πουλόπο μ’, ντ’ άγνα έτρεχα
και ντ’ άγνα εληγόρ’να
’Κείνον το βράδον έγρασα
τα τσ̌αρούχ̌ι͜α ντ’ εφόρ’να

Απάν’ σα ποδαρέας ι-σ’,
πουλί μ’, θα πάω χάμαι
Κανείς πα μ’ εγροικούν ατο
το σεβταλούκ’ ντ’ ευτάμε

Είπα σε το τερτόπο μου,
αρ’ είπα σε το χάλι μ’
Πας̌ κι είπα σε έπαρ’ το νου μ’,
τ’ αχούλ’ ας σο κιφάλι μ’

Αούτ’ ο κόσμον ψεύτικον
να έτον αλλομίαν
Τρυγόνι μ’, θ’ αποθάνομε
έλα ας φιλούμε μίαν

Αβτζ̌ής και κυνηγός είμαι,
’πιδι͜αβαίνω ρακάνι͜α
Εντάμωσα τ’ αρνόπο μου
απέσ’ σ’ άγρι͜α τ’ ορμάνια

Κατήβα σο Διπόταμον,
τέρεν πώς πάει το ρέμαν
Εμέναν επαλάλωσεν,
αφορισμένον αίμα
Θα ρούζω και φουρκίουμαι,
αφορισμένον αίμα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβτζ̌ήςκυνηγός avcı
αλλομίανάλλη μια φορά
αούτ’αυτός/ή/ό/ά
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
αχούλ’μυαλό akıl/ʿaḳl
βράδονβράδυ
έγρασαέφθαρα, έλιωσα γράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εγροικούνκαταλαβαίνουν
επαλάλωσεντρέλανε
έπαρ’πάρε (προστ.)
έτονήταν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εφόρ’ναφορούσα
κατήβακατέβα (προστ.)
κιφάλικεφάλι
μίανμια φορά
ντ’ άγνατι περίεργα; τι αλλόκοτα; τι αξιοθαύμαστα;
ορμάνιαδάση orman
παπάλι, επίσης, ακόμα
πας̌μήπως, μπας και, είναι δυνατόν, μην τύχει (και) μήν πᾶς
’πιδι͜αβαίνω(απιδι͜αβαίνω) φεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώ
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
πουλόποπουλάκι
ρακάνι͜αγήλοφοι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβταλούκ’έρωτας sevdalık
τέρενκοίταξε (προστ.)
τερτόποκαημό, βάσανο, στενοχώρια dert + -όπον (υποκορ.)
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φουρκίουμαιπνίγομαι
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr