Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα αΐκον γειτονίαν

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλειος Σωτηριάδης, Γιάννης Τσανασίδης


Ανάθεμα, ανάθεμα,
αΐκον γειτονίαν
Εποίκαν ατο καλατσ̌ήν
ντ’ εφίλεσα σε μίαν

Ένας τρυγόνα επέτανεν
όλιον την ποταμέαν
Νασάν εκείνον που θα ευρήκ’
την νύχταν την φωλέαν

Ποτάμι͜α όντες φουμίζετε
λιθάρι͜α κουβαλείτε
Τα κούμι͜α σύρετε σο γιάν’,
τα τέρτι͜α μ’ ’κ’ επορείτε

Εγώ είμαι -ν- ας σο Τετελέρ¹,
εσύ απ’ αλλού χωρίον
Το κρεβατόπο μ’ εύκαιρον,
έλα κι αδά -ν- ολίγον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αΐκοντέτοιο/α
γιάν’πλάι, πλευράyan
επέτανενπετούσε
εποίκανέκαναν, έφτιαξανποιέω-ῶ
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευρήκ’βρίσκω/ει
εφίλεσαφίλησα
’κ’δενουκί<οὐχί
καλατσ̌ήνομιλία, συνομιλία, συζήτησηkeleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κούμι͜αάμμος, χαλίκιαkum
κρεβατόποκρεβατάκι
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μίανμια φορά
νασάνχαρά σε
όντεςόταν
ποταμέανπαραποτάμιος τόπος
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φωλέανφωλιά
Σημειώσεις
¹ Παλιά ονομασία του χωριού Σκήτη Κοζάνης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr