Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα αΐκον γειτονίαν

Ση παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλειος Σωτηριάδης, Γιάννης Τσανασίδης


Ανάθεμα, ανάθεμα,
αΐκον γειτονίαν
Εποίκαν ατο καλατσ̌ήν
ντ’ εφίλεσα σε μίαν

Ένας τρυγόνα επέτανεν
όλιον την ποταμέαν
Νασάν εκείνον που θα ευρήκ’
την νύχταν την φωλέαν

Ποτάμι͜α όντες φουμίζετε
λιθάρι͜α κουβαλείτε
Τα κούμι͜α σύρετε σο γιάν’,
τα τέρτι͜α μ’ ’κ’ επορείτε

Εγώ είμαι -ν- ας σο Τετελέρ¹,
εσύ απ’ αλλού χωρίον
Το κρεβατόπο μ’ εύκαιρον,
έλα κι αδά -ν- ολίγον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αΐκοντέτοιο/α
γιάν’πλάι, πλευρά yan
επέτανενπετούσε
εποίκανέκαναν, έφτιαξαν ποιέω-ῶ
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευρήκ’βρίσκω/ει
εφίλεσαφίλησα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καλατσ̌ήνομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κούμι͜αάμμος, χαλίκια kum
κρεβατόποκρεβατάκι
λιθάρι͜αλιθάρια, πέτρες
μίανμια φορά
νασάνχαρά σε
όντεςόταν
ποταμέανπαραποτάμιος τόπος
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φωλέανφωλιά
Σημειώσεις
¹ Παλιά ονομασία του χωριού Σκήτη Κοζάνης

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr