Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αείν’ το πέραν τα ραχ̌ι͜ά

Ση παλαιών τη στράτανΣη παλαιών τη στράταν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Βασίλειος Σωτηριάδης, Γιάννης Τσανασίδης


Αείν’ το πέραν τα ραχ̌ι͜ά
πότε θα λιμενεύ’νε;
Καλοκαιρί’ οι ρομανές
εκειαπάν’ παρχαρεύ’νε

Εσύ, τίνος είσαι;
[και] Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι, πουλί μ’,
[και] θα κερδαίνω σε

Έρθεν, πουλί μ’, η άνοιξη
κούκος κουίζ’ σ’ ορμάνι͜α
Ρομάνες ετοιμάουνταν
να εβγαίν’νε σα παρχάρι͜α

Εσύ, τίνος είσαι;
Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι, πουλί μ’,
[και] θα κερδαίνω σε

Ατέν να παρχαρεύ’ς ατεν
και/να ’φτας ατεν ρομάνα
Σο χωρίον θα κατηβάζ’
με το κρενίν το γάλαν

Εσύ, τίνος είσαι;
[και] Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν ’κ’ είσαι,
[και] θα κερδαίνω σε

Καράκαπαν¹, το Τσ̌εβιζλούκ²
θέλω να εγνωρίζω
Σην Κρένασαν³ ή σ’ Αδολή⁴
θέλω να γυναικίζω

Εσύ, τίνος είσαι;
[και] Να λελεύω σε!
Εσύ, τ’ εμόν είσαι, πουλί μ’,
[και] θα κερδαίνω σε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αείν’εκείνοι/α
ατέναυτήν
ατεναυτήν
γυναικίζωβρίσκω γυναίκα, νυμφεύομαι
εβγαίν’νεβγαίνουν
εκειαπάν’εκεί πάνω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έρθενήρθε
ετοιμάουντανετοιμάζονται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κερδαίνωκερδίζω
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρενίνξύλινος οχετός ύδατος, βρύση, κρήνη
λελεύωχαίρομαι
λιμενεύ’νεαποκαλύπτονται από τα χιόνια, ελλιμενίζονται
ορμάνι͜αδάση orman
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
ρομάναπαρχαρομάνα, γυναίκα επιφορτισμένη με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
ρομάνεςπαρχαρομάνες, γυναίκες επιφορτισμένες με την επιμέλεια των ζώων και άλλες γαλακτοκομικές εργασίες στο παρχάρι (θερινό βοσκοτόπι)
τίνοςποιού;
’φτας(ευτάς) κάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
Σημειώσεις
¹ (τουρκ. Karakaban) Βουνό στην σημ. Τουρκία, στα ανατολικά όρια της Άνω Ματσούκας και με υψόμετρο 2,4 χλμ	
² (τουρκ. Cevizlik=αμυγδαλεώνας) Χωριό της κάτω Ματσούκας. Είχε 40 τουρκικές οικογένειες. Είχε έδρα Καϊμακάμη, επάρχου, ήταν το αρχαίο Δικαιόσημο, οι Καρυές των Κομνηνών. Στα 1857 ήταν έδρα της επιτροπής αναγνωρίσεως των κρυπτοχριστιανών της Ματσούκας, κατ’ εφαρμογή του Χάττι- χουμαγιούν, στα 1912-1922 τόπος εκτελέσεως Ελλήνων χριστιανών. 
³ Χωριό της Ματσούκας του Πόντου που αριθμούσε 300 κατοίκους.
⁴ (σημ. Anayurt) Χωριό της Ματσούκας του Πόντου που αριθμούσε 250 κατοίκους

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr