Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα και την εγάπ’, καμίαν ’κι λαρούται

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Ανάθεμα και την εγάπ’,
καμίαν ’κι λαρούται
Άμον λαμπάδαν καίεται,
άμον καρφίν καρφούται

Αβούτο τ’ εμόν η καρδιά
ντο έχ̌’ και ’δέν ’κι λέει
Τα χ̌είλια μ’ λέγ’νε και γελούν
κι ατό αποπέσ’ κλαίει

Τραγωδώ, κλαίω και πονώ,
κανείς ’κι λέει «κανείται»
Κανείς ’κι λέει λόγον καλόν,
η καρδι͜ά μ’ να χουλείται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αβούτοαυτό
άμονσαν, όπως, καθώς
αποπέσ’από μέσα
’δέντίποτα
εγάπ’αγάπη
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έχ̌’έχει
καίεταικαίγεται
καμίανποτέ
κανείταιφτάνει, είναι αρκετό
καρφούταικαρφώνεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεται
λέγ’νελένε
τραγωδώτραγουδάω
χουλείταιζεσταίνεται, θερμαίνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr