Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ’ εγάπ’ς μαργαριτάρ’

ΣυζεξίαΣυζεξία

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Μιχάλης Καλιοντζίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης


Εγάπ’ς κρύον νερόν -ι
ντο τρέχ̌’ ας σο πεγάδιν
Ο πρόσωπος σ’ παντέμορφον
άμον μαργαριτάριν

Του χ̌ειλί’ σ’ το φίλεμαν
γλυκύν άμον το μέλιν
Εφίλεσα σε δεύτερον
το ψ̌όπο μ’ δί’ και παίρει

Άσπρα είναι τα ψ̌ήα σου,
άσπρα κι άμον το χ̌ι͜όνιν
Φιλώ, φιλώ, χορτάζω
και με το περισσόν -ι

Τσ’ εγάπ’ς όλια τ’ έμορφα
έ͜εις ατα σην καρδία σ’
Χαλάλ’, ψ̌η μ’, για τ’ εσέναν
και τα παρακαλίας
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατααυτά
γλυκύνγλυκιά/ό
δί’δίνει
δί’ και παίρει(εκφ. δίνει και παίρνει) σβήνει και ανάβει, ενεργεί αλλοπρόσαλλα
έ͜ειςέχεις
εγάπ’ςαγάπης
έμορφαόμορφα
εφίλεσαφίλησα
όλιαόλα
παντέμορφονπανέμορφο/η
παρακαλίαςπαρακάλια
πεγάδινβρύση
περισσόνπερίσσευμα, περίσσιο
πρόσωποςπρόσωπο
τρέχ̌’τρέχει
τσ’(ως τση, άρθρο γεν. ενικού) του/της, (ως τσοι, άρθρο αιτ. πληθ.) τις, (ως ερωτημ. τσί;) ποιός;
φίλεμανφιλί
χ̌ειλί’χειλιού
χαλάλ’κάτι που θυσιάζεται, προσφέρεται, ξοδεύεται με ευχαρίστηση, αν και είναι πολύτιμο ή κοστίζει πολλάhelal/ḥalāl
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηψυχή
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr