Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τερώ τον ουρανό γελώ

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Τερώ τον ουρανό γελώ,
την μαύρη γην και κλαίω
Τερώ τα ραχ̌οκέφαλα,
παρηγορίαν παίρω

Ολήμαυρα τ’ ομμάτι͜α τ’ς είν’,
τ’ οφρύδι͜α τ’ς πογιαμάδες
Σ’ ατά γουρπάν’ να ’ίν’ντανε
δεκαοχτώ γιοσμάδες

Εγώ είμαι ραχ̌όπουλον
ση δείσαν μαθεμένον
Σ’ έναν έμορφον κορτσόπον
είμαι σουμαδεμένον

Αρ’ ατώρα νέτσ̌η θεία
την κουτσ̌ή σ’ καλά -ν- ωρία
Ας σο παρακάθ’ παιδία
φυγαδι͜άζ’νε ατεν σ’ ορμία
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατεναυτήν
ατώρατώρα
γιοσμάδεςκομψοί, λεβέντες νέοι yosma
γουρπάν’θυσία kurban/ḳurbān
δείσανομίχλη δεῖσα=υγρασία, λάσπη, βρωμιά
είν’είναι (για πληθ.)
έμορφονόμορφο
’ίν’ντανεγίνονται
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
μαθεμένονμαθημένη/ο
νέτσ̌ηΕ! κόρη, ε! εσύ
ολήμαυραολόμαυρα
ομμάτι͜αμάτια
ορμίαρυάκια, ρεματιές
οφρύδι͜αφρύδια
παιδίαπαιδιά
παίρωπαίρνω
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
παρηγορίανπαρηγοριά
πογιαμάδεςβαφές μτφ. βαμμένα boyama
ραχ̌οκέφαλακορφές βουνών
ραχ̌όπουλονπουλί του βουνού/ράχης ραχ̌ίν + πουλίν
σουμαδεμένοναρραβωνιασμένο/η
τερώκοιτώ
φυγαδι͜άζ’νεφυγαδεύουν
ωρίαπρόσεξε, φύλαξε, επέβλεψε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr