Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έρχουμαι, ρίζα μ’, έρχουμαι

Χαράντας, στεφανώματαΧαράντας, στεφανώματα

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κώστας Θεοδοσιάδης, Φάνης Κουρουκλίδης


Έρχουμαι, ρίζα μ’, έρχουμαι
τρανόν έν’ το χατίρι σ’
Θα έρχουμαι και παίρω σε,
στερέα μ’, ας σον κύρη σ’

Τ’ αρνί μ’ εβγαίν’ σο παραθύρ’
και κρύφκεται ο ήλιον
Άσπρεσσα, ροδοκόκκινος
άμον κεράσ’ και μήλον

Εστάθεν σο εξώπορτον
κι εφώταξεν η μέρα
Ατέ τ’ εμόν η κάλη έν’,
τ’ εμόν η περιστέρα

Έρχουμαι, ρίζα μ’, έρχουμαι
τη παρχαρί’ πλουμόπον
Ση καρδι͜άς ι-μ’ το άψιμον
εσύ, κρύον νερόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
άσπρεσσαάσπρη
ατέαυτή
άψιμονφωτιά
εβγαίν’βγαίνει
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έν’είναι
έρχουμαιέρχομαι
εστάθενστάθηκε, σταμάτησε
εφώταξενφώτισε
κάληη αγαπητή σύζυγος, η σύζυγος
κεράσ’κεράσι, κερασιά
κρύφκεταικρύβεται
νερόποννεράκι
παίρωπαίρνω
παρχαρί’παρχαριού
πλουμόπονκεντητό ή ζωγραφιστό διακοσμητικό σχέδιο, μτφ. στολίδιpluma
στερέαστήριγμα
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr