Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αρνί μ’, μη σημαδεύκεσαι

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Σιαμίδης, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης


[Και -ν- ] Αρνί μ’, μη σημαδεύκεσαι
σα ξένα τα χωρία
Πασ̌κείμ’ ντο ’κ’ είν’ να παίρ’νε σε
τη μαχαλάς παιδία;

[Και] Σ’ οσπιτόπο σ’ ολόερα
πόσα στρατόπα έχω;
Ισ̌μάρ’ όντες θα κρούγω σε,
πουλί μ’, θα ξεροβέχω

[Και -ν-] Όλεν την μέραν κελαηδώ
άμον Θεού πουλόπον
[Και] Μοναχόν χτίζω φωλέαν
σιμά σ’ εμόν τ’ αρνόπον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποναρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
είν’είναι (για πληθ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ισ̌μάρ’νεύμα, νόημα işmar/նշմար
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κρούγωχτυπώ
μαχαλάςγειτονιάς mahalle/maḥalle
ξεροβέχωξεροβήχω
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
ολόεραολόγυρα
όντεςόταν
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παιδίαπαιδιά
παίρ’νεπαίρνουν
πασ̌κείμ’μήπως, μήπως (και) πᾶς καί ἔνι
πουλόπονπουλάκι
σημαδεύκεσαιαρραβωνιάζεσαι, λογοδίνεσαι
στρατόπαδρομάκια
φωλέανφωλιά
χωρίαχωριά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr