Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα παίρ’ ατεν και φεύω

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Έι! Σον κόσμον αναμένω
και -ν- έναν χαπάρ’
Εθαρρώ και σα ομμάτι͜α μ’
εκχ̌ύεν σαχτάρ’

Έι! Θα παίρ’ ατεν και φεύω
πάω σα μακρά
και ατέν σο γιάνι μ’ θ’ έχω
για παντοτινά

Έι! πουλία, ντό τερείτεν;
Τον πόνο μ’ ’κι ακούτεν
Σον κόσμον απάν’ ντο ζω
εσείς γιάμ’ ντο θαρρείτεν;

Έι! Θα παίρ’ ατεν και φεύω
πάω σα μακρά
και -ν- ατέν σο γιάνι μ’ θ’ έχω
για παντοτινά

Την εγάπη μ’ αναμένω
χρόνα̤ κι αν περάν’νε
και θα έρ’ται έναν ημέραν
όλι͜α θα δα̤βαίν’νε

Και θα παίρ’ ατεν και φεύω
πάω σα μακρά
και -ν- ατέν σο γιάνι μ’ θ’ έχω
για παντοτινά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
ατέναυτήν
ατεναυτήν
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
γιάνιπλάι, πλευρό yan
δα̤βαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
εθαρρώθαρρώ, νομίζω, υποθέτω
εκχ̌ύενχύθηκε
έρ’ταιέρχεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ομμάτι͜αμάτια
περάν’νεπερνάνε
σαχτάρ’στάχτη
φεύωφεύγω
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτο haber/ḫaber
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr