Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θ’ αρρωσταίνω, μάνα

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Χρόνι͜α έτον σα ξένα
τα καταραμένα
Φεύω να δουλεύω
για να γαζανεύω

Θ’ αρρωσταίνω, μάνα,
θα χάντς με και θα κλαις
Σην φωτογραφίαν
θα ελέπ’ς με και θα λες

Αφήνω οπίσ’ εγάπην,
μάνα και παιδία
Και τα χρόνι͜α μ’ θα τελείνταν
απέσ’ σην ξενιτείαν

Θ’ αρρωσταίνω, μάνα,
θα χάντς με και θα κλαις
Σην φωτογραφίαν
θα ελέπ’ς με και θα λες

Τα παιδία όντες τρανύν’νε
«μάνα» θα κουίζ’νε
Ας ση μάναν αραεύ’νε
τον κύρην να γνωρίζ’νε

Θ’ αρρωσταίνω, μάνα,
θα χάντς με και θα κλαις
Σην φωτογραφίαν
θα ελέπ’ς με και θα λες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
γαζανεύωκερδίζω, αποκτώ πλούτο kazanmak
ελέπ’ςβλέπεις
έτονήταν
κουίζ’νεφωνάζουν, λαλούνε, καλούνε κπ ονομαστικά
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
παιδίαπαιδιά
τελείνταν(αμτβ.)τελειώνουν, εξαντλούνται, μτφ. πεθαίνουν
τρανύν’νεμεγαλώνουν, ανατρέφουν
φεύωφεύγω
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr