Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ατο τ’ εμόν η καρδι͜ά

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Ατο τ’ εμόν η καρδι͜ά
γιατί κουβαρι͜άεται;
Τ’ άσχημον το ταπιάτ’ σ’
ατό πρέπ’ να αλλάεται

Συ εμέναν αν ’κι παίρτς
πέει ατο ας ’ξέρ’ ατο
Το καρδόπο μ’ πώς πονεί
ξάι πώς ’κ’ εγροικάς ατο;

Και ν’ αηλί, ν’ αηλί, ν’ αηλί
σο κιφάλι μ’ κάτ’ λαλεί
Έμορφον πη πάει και παίρ’
πρέπ’ να κάθεται και ερι͜άζ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αλλάεταιαλλάζει
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
ερι͜άζ’προσέχει, φυλάει, επιβλέπει
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλικεφάλι
κουβαρι͜άεταικουβαριάζεται
λαλείβγάζει λαλιά, καλεί, αποκαλεί, προσκαλεί, οδηγεί
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξάικαθόλου
παίρτςπαίρνεις
πέειπες (προστ.)
πηπου
ταπιάτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr