Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ ομάλι͜α το πορπάτεμαν

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Τ’ ομάλι͜α το πορπάτεμαν
καμίαν ’κ’ εβραδά̤στα
Ας σ’ έμορφα τα κορτσόπα
καμίαν ’κ’ εχολά̤στα

Αρνί μ’ ας σο πορπάτεμα σ’
πολλά καταλαβαίνω
Και σο διπλόν το πάτεμαν
διπλόν ομάλ χορεύω

Ραχ̌ία ντο σ̌υρίζετε,
ποτάμι͜α ντο βογάτε;
Θα έρ’ται το μικρόν τ’ αρνί μ’
και -ν- απ’ εσάς φογάται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
έμορφαόμορφα
έρ’ταιέρχεται
εχολά̤σταθύμωσα, αγανάκτησα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
κορτσόπακοριτσάκια
ομάλι͜αομαλά, ευθεία, πεδιάδες, ίσια (επιρρ.)
πάτεμανπάτημα, καταπάτηση, επιδρομή
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπάτεμαπερπάτημα, περπατησιά
πορπάτεμανπερπάτημα
ραχ̌ίαράχες, βουνά
φογάταιφοβάται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7836 | Albums/Singles: 1119 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr