Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

’Πέρασανε χρόνα̤

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


’Πέρασανε χρόνα̤
ασ’ εσέν μακρά
κι ούτε ένα γραμμόπον
ξάι πώς ’κ’ εθυμέθες
να στείλτς με ένα χαπάρ’;

Πέει με ντό να ευτάγω
άλλο ’κ’ επορώ
Κι όλον αναμένω
ας σον ταχυδρόμον
έναν χαπάρ’ τ’ εσόν

Σον ξενιτεμένον
έντανε πολλά
ασ’ εφέκεν, μάναν,
εγάπην και αδέλφι͜α
κι εχάθεν σα μακρά
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ασ’από
γραμμόπονγραμματάκι
έντανεέγιναν
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
ευτάγωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
εφέκενάφησε
εχάθενχάθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
ξάικαθόλου
πέειπες (προστ.)
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
στείλτςστέλνεις
χαπάρ’χαμπάρι, είδηση, μαντάτο haber/ḫaber
χρόνα̤χρόνια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr