Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έναν έμορφον γιαβρίν

Παυλάκης Δραμινός Νο3Παυλάκης Δραμινός Νο3

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


Έναν έμορφον γιαβρίν
τυραννίζ’ τ’ εμόν την ψ̌ην
Πάει κι έρ’ται σο κιφάλι μ’,
ερωτά με για το χάλι μ’

Σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατο,
ελέπ’ ατο χαμογελά
Ερωτά με αν θα παίρ’ α’
και θα ’φτάμε παλαλά
και -ν- ας σ’ ούλι͜α τα καλά

Σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατο
και -ν- ας ση χαρά μ’ εκούξα
Έπλωσα το χ̌ερόπο μ’
και -ν- ας σο κρεβάτ’ ερρούξα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδί yavru
εκούξαφώναξα, λάλησα, κάλεσα κπ ονομαστικά
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έπλωσαάπλωσα, έτεινα
ερρούξαέπεσα
έρ’ταιέρχεται
ερωτάρωτάει
κιφάλικεφάλι
όρωμαόνειρο
ούλι͜αόλα
παλαλάτρελά, τρέλες
τυραννίζ’τυραννάει, ταλαιπωρεί
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
χ̌ερόποχεράκι
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr