Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εχ̌ι͜ονίεν, ντό θ’ ευτάμε;

Παυλάκης Δραμινός Νο2Παυλάκης Δραμινός Νο2

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Παύλος Καλαϊτζίδης


[Και -ν-] Έναν και μαναχόν είσαι
και τίναν θα κανείσαι;
[Και] Γομάτον έν’ ας ση σεβντάν
[και] το κρεβάτ’ ντο κείσαι

Εχ̌ι͜ονίεν, ντό θ’ ευτάμε;
Πουλί μ’, σο Κιλκίς θα πάμε
[Και -ν-] Αέτσ’ και καλορίζικον
[και] το παρακάθ’ ντ’ ευτάμε

[Και -ν-] Εκάθουμ’νε κι ερίαζα
πάντα τ’ εσά τα στράτας
Τιδέν άλλο, πουλί μ’, ’κ’ εποίν’να
για τ’ ολήμαυρα τ’ ομμάτια σ’

Εχ̌ι͜ονίεν, ντό θ’ ευτάμε;
Πουλί μ’, σο Κιλκίς θα πάμε
[Και -ν-] Αέτσ’ καλόν και -ν- έμορφον
[και] το παρακάθ’ ντ’ ευτάμε

[Και] Τ’ εμόν τ’ αρνίν μικρίκον έν’
ακόμαν πάει σχολείον
[Και] Ση εμορφάδες, έμορφον
[και] σο πόι κι άλλο καλλίον

Εχ̌ι͜ονίεν, ντό θ’ ευτάμε;
Πουλί μ’, ση Δράμα θα πάμε
[Και -ν-] Αέτσ’ και καλορίζικον
[και] το παρακάθ’ ντ’ ευτάμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
γομάτονγεμάτο/η
εκάθουμ’νεκαθόμουν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
ερίαζαπρόσεχα, φυλούσα, επέβλεπα
εσάδικά σου/σας
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
εχ̌ι͜ονίενχιονίστηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλλίονκαλύτερο (επίθ.), καλύτερα (επίρ.)
κανείσαιαρκείς, είσαι αρκετός/ή
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μικρίκονμικρούλης/α/ικο
ολήμαυραολόμαυρα
παρακάθ’συνάθροιση, ολονυχτία
πόιύψος, μπόι boy
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τιδέντίποτα
τίνανποιον/α

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr