Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λάσκουμαι απάν’ σα παρχάρι͜α

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Σε ψηλό ραχ̌ίν
έρημον πουλίν
Μακρά ας σ’ οσπιτόπο μ’
κι ας σ’ εμόν τ’ αρνίν

Σα τρανά τα ερημίας
τυρα̤ννίγουμαι
Άμον τ’ άσπρον το χ̌ι͜ονόπον
εγώ λύγουμαι

Λάσκουμαι απάν’ σα παρχάρι͜α
σα κρύα τα νερά
Τραγωδώ για την εγάπη μ’
τ’ εμόν τη σεβντά

Σε ψηλό ραχ̌ίν
έρημον πουλίν
Θα κλώσκουμαι εγώ, μανίτσα μ’
σ’ εμόν το γιαβρίν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιαβρίνμωρό, μικρό, παιδί yavru
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ερημίαςερημιές
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λύγουμαιλιώνω
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τραγωδώτραγουδάω
τρανάμεγάλα
τυρα̤ννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
χ̌ι͜ονόπονχιονάκι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr