Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα χτίζω τ’ οσπιτόπο μου

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Θα χτίζω τ’ οσπιτόπο μου
σ’ έναν ψηλόν ραχ̌όπον
Θα κελαηδούν πετούμενα
σ̌ολιατεύ’νε το ψ̌όπο μ’

Πολλά πουλία τ’ ουρανού
έρχουνταν και δι͜αβαίν’νε
Κάθουμαι κι ορωτώ -γ- ατα
για τ’ εσέν κάτ’ θα λέγ’νε

Σ’ άγρα̤ τ’ ορμάνι͜α λάσκουμαι
και σ’ άγρα̤ τ’ ερημίας
Υπομονήν βάλον, αρνί μ’,
σ’ έρημον την καρδία σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άγρα̤άγρια
ατααυτά
βάλονβάλε (προστ.)
δι͜αβαίν’νε(για τόπο) περνούν, διασχίζουν, (για χρόνο) περνούν (γενικότερα) περνούν, παύουν, τελειώνουν διαβαίνω
ερημίαςερημιές
έρχουντανέρχονται
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λέγ’νελένε
ορμάνι͜αδάση orman
ορωτώρωτάω
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ραχ̌όπονραχούλα, μικρό βουνό
σ̌ολιατεύ’νεδίνουν χαρά, ψυχαγωγούν, μτφ. ζωντανεύουν şenlenmek
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr