Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ξανθέσσα Παναΐα

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


[Και -ν-] Εσύ κορτσόπον έμορφον
[Βάι!] με τα ξανθά μαλλία
[Και] Πέει με τ’ οσπίτ’ ντο κάθεσαι,
[Και] τ’ εσόν την γειτονίαν

[Και] Ποίσον τόπον σην καρδία σ’
για να κείμαι απέσ’ σα ψ̌ήα σ’
[Και] Τρανόν έν’ η σεβντά τ’ εμόν,
[Και/Βάι!] ξανθέσσα Παναΐα!

[Και] Δεντρά, φύλλα μ’ εβγάλετεν
[Και] ραχ̌όπα, πρασινάδες
[Και -ν-] Εβγάλ’τεν εσείς βότανα
[Ωχ!] να λαρούνταν γεράδες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
γεράδεςπληγές, τραύματα yara
εβγάλ’τενβγάλετε (προστ.)
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμορφονόμορφο
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
κορτσόπονκοριτσάκι
λαρούντανγιατρεύονται, θεραπεύονται
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
πέειπες (προστ.)
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ραχ̌όπαραχούλες, βουνά
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
ψ̌ήαψυχές, η περιοχή του στέρνου, τα εσώψυχα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr