Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τσ̌αλίμ, αμάν

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Ούλια τα καρδί͜ας έναν ’κ’ είν’,
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
κάποια είν’ βαρέα
[Ντο να ’ίνουμαι;]
Οσπίτι͜α δίγ’νε άψιμον
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
κι ευτάγ’ν’ ατα μανέα
[Ντο να ’ίνουμαι;]

Η καρδία μ’ ’κι ταγιανίζ’
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
’ς σα πολλά τα βάσανα
[Ντο να ’ίνουμαι;]
Φαρμακών’νε το ψ̌όπο μ’
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
ας κλαίει με το αρνόπο μ’
[Ντο να ’ίνουμαι;]

Πώς λέτε με να τραγωδώ;
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
Το ψ̌όπο μ’ ματωμένον
[Ντο να ’ίνουμαι;]
Όθεν κλαδίν επίασα
[Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
[Ωχ!] Αρ’ έτον σαπεμένον
[Όι! Αμάν!]
[Ωχ!] Αρ’ έτον σαπεμένον
[Όι! Αμάν! Τσ̌αλίμ’, αμάν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατααυτά
άψιμονφωτιά
βαρέαβαριά, συχνά, πολύ
δίγ’νεδίνουν
είν’είναι (για πληθ.)
έτονήταν
ευτάγ’ν’κάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδί͜αςκαρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
μανέακαπνιά, μαυρισμένος/η/ο από καπνιά
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
ούλιαόλα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
’ς(ας) από
σαπεμένονσαπισμένο
ταγιανίζ’αντέχω/ει, βαστάω/ει dayanmak
τραγωδώτραγουδάω
τσ̌αλίμ’νάζι, σκέρτσο, επιδέξια κίνηση çalım
φαρμακών’νεφαρμακώνουν
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr