Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μ’ εσέν να εβραδά̤σκουμ’

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εσέν ας εγκαλι͜άσκουμ’νε¹,
μ’ εσέν ας εβραδά̤σκουμ’
Όλον τον βίο μ’ να έτρωες
απ’ εσέν ’κι ’χολιάσκουμ’

Τ’ ομμάτι͜α σ’ γομάτον σεβντάν,
τα χ̌είλι͜α σ’ μέλ’ και γάλαν
Νασάν που ξημερών’, αρνί μ’
και σ’ εσόν την εγκάλι͜αν

Εσέν που έχ̌’ τη σ̌κύλ’ ο γιον
ντό θα ’φτάει το μέλι;
Ας σα χ̌ειλόπα σ’ τ’ έμορφα
’κχ̌ύεται -ν- όσον θέλειν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
βίοβιος, περιουσία
γομάτονγεμάτο/η
εβραδά̤σκουμ’βραδιαζόμουν
εγκάλι͜αναγκαλιά
εγκαλι͜άσκουμ’νεαγκάλιαζα
έμορφαόμορφα
εσόνδικός/ή/ό σου
έτρωεςέτρωγες
έχ̌’έχει
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύεταιχύνεται
μέλ’μέλι
νασάνχαρά σε
ομμάτι͜αμάτια
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
’φτάει(ευτάει) κάνει, φτιάχνει εὐθειάζω
χ̌ειλόπαχειλάκια
’χολιάσκουμ’(εχολιάσκουμ’) θύμωνα, αγανακτούσα
Σημειώσεις
¹ Ακούγεται «εγκαλι͜άσκουμ-ε»

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr