Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ρωμανία

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Κουρτίδης, Κώστας Σιαμίδης


Απ’ ουρανού κλειδίν έρθεν
σ’ Αγια-Σοφιάς την πόρταν
Χρόνους έρθαν κι εδέβανε,
καιροί έρθαν και πάνε

Εχάθεν το κλειδίν αθε-ν
και επέμ’νεν κλειδωμένον
Θέλ’ απ’ ουρανού μάστοραν
και ας ση γην εργάτε

Η Ρωμανία ’πέρασεν,
η Ρωμανία ’πάρθεν
Η Ρωμανία αν ’πέρασεν,
ανθεί και φέρει κι άλλο!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αθετου/της
εδέβανε(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
επέμ’νεναπόμεινε
έρθανήρθαν
έρθενήρθε
εχάθενχάθηκε
’πάρθεν(επάρθεν) πάρθηκε, αλώθηκε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr