Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αφιέρωμα στον πατέρα

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Και -ν- ο πατέρα μ’ έτονε [μανίτσα μ’]
[Και] χρόνι͜α σην ξενιτείαν
[Και] Με τον Χάρον επάλεψεν [μανίτσα μ’]
[Βάι!] και σα νοσοκομεία [νέι, έι, έι, έι]

[Και -ν-] Επάλεψεν ’κ’ επόρεσεν [μανίτσα μ’]
[Βάι!] για να γλυτών’ την ψ̌ην ατ’
[Και] Το μαύρον χώμαν ’σ̌κέπασεν [μανίτσα μ’]
[Και] το νέικον το κορμίν ατ’ [νέι, έι, έι, έι]

[Και -ν-] Ατός εχ̌αιρούτον πολλά [μανίτσα μ’]
[Και] ντο είχ̌εν τα παιδία τ’
[Και -ν-] Εφέκεν ατα ορφανά [μανίτσα μ’]
[Και -ν-] εσέβεν σα ταφία [νέι, έι, έι, έι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
επόρεσενμπόρεσε
εσέβενμπήκε
έτονεήταν
εφέκενάφησε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
νέικοννέο, νεαρό
παιδίαπαιδιά
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
ταφίατάφοι, το νεκροταφείο
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr