Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Του ήλ’ η θεγατέρα

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


[Αμάν!] Και του ήλ’ η θαγατέρα,
κορτσόπον, εσύ!
Καίγουμαι απέσ’ σ’ άψιμο σ’
Ωχ! Εμέν ν’ αηλί!

[Αμάν!] Και του ήλ’ η θαγατέρα
ένοιξεν γεράν
Για τ’ ατέν ντο έσυρα,
μάνα, είν’ πολλά!

[Αμάν!] Και του ήλ’ η θαγατέρα
ετυράνντσεν με
Έφαεν το καρδόπο μ’
και -ν- εμάντσεν με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
ατέναυτήν
άψιμοφωτιά
γεράνπληγή, τραύμα yara
είν’είναι (για πληθ.)
εμάντσενμαύρισε/μουντζούρωσε από την καπνιά, κατέστρεψε, κατέκαψε μέχρι καπνιάς
ένοιξενάνοιξε
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
ετυράνντσεντυράννησε, ταλαιπώρησε
έφαενέφαγε
θαγατέρακόρη, θυγατέρα
καίγουμαικαίομαι
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr