Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το κατενόν η εγάπ’

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Σα στράτας απάν’
τυραννίγουμαι
Κανείς ’κι τερεί τα τέρτι͜α μ’
Μάνα, λύγουμαι!

Μάνα, εσύ μόνον πονείς με!
Εγροικώ πόσον πα τσ̌ί͜εις με
Μάνα, η εγάπ’ τ’ εσόν
έν’ το κατενόν

Καίγεται η ψ̌η μ’!
Πώς μανίγουμαι!
Μάνα, ο κόσμον ψεύτικον,
ντο να ’ίνουμαι;

Μάνα, εσύ μόνον πονείς με!
Εγροικώ πόσον πα τσ̌ί͜εις με
Μάνα, η εγάπ’ τ’ εσόν
έν’ το κατενόν

Τα τερτόπα μου
ποίος θα λαρών’;
Το κατενόν η εγάπη
εμέν θα γλυτών’

Μάνα, εσύ μόνον πονείς με!
Εγροικώ πόσον πα τσ̌ί͜εις με
Μάνα, η εγάπ’ τ’ εσόν
έν’ το κατενόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
εγάπ’αγάπη
εγροικώκαταλαβαίνω
έν’είναι
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμαιγίνομαι
κατενόνκαθαρό, ξεπλυμένο, ξεθολωμένο κατανίζω
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
λύγουμαιλιώνω
μανίγουμαιμαυρίζω/μουντζουρώνομαι από την καπνιά, καταστρέφομαι, κατακαίγομαι μέχρι καπνιάς
παπάλι, επίσης, ακόμα
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
τερείκοιτάει
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τσ̌ί͜ειςλυπάσαι, συμπονάς σίζω
τυραννίγουμαιτυραννιέμαι, ταλαιπωρούμαι
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr