Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ομάλ Νικοπόλεως

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Η θάλασσα κι ουρανόν
η γη κι όλι͜α τα πάντα
Θα έρ’ται ένας καιρός
και για τ’ εμέν θα χάν’νταν

Τη στράταν ντο εδώκες με -ν-
μανίτσα μ’, ετελέθεν
και σον κόσμον γιατρικόν
σ’ εμόν την ψ̌ην ’κ’ ευρέθεν

Ο κόσμον έν’ ψεύτικον
κανείς πα ’κ’ εγροικά το
Χ̌αίρουνταν με την παράν,
ατό αναθέμα το!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εγροικάκαταλαβαίνει
εδώκεςέδωσες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ευρέθενβρέθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
παπάλι, επίσης, ακόμα
παράνλεφτά, το χρήμα para/pāre
χ̌αίρουντανχαίρονται
χάν’ντανχάνονται, διώχνονται
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr