Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το τέρεμαν ατ’ς

Το κατενόν η εγάπ’Το κατενόν η εγάπ’

Στιχουργοί: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Γρηγόρης Πελικπασίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Το τέρεμαν ατ’ς γλυκύν
έκαψεν τ’ εμόν την ψ̌ην
Έφαεν το καρδόπο μ’
θα βάλ’ με σο ταφόπον
[Όι, όι, όι, όι]
Θα βάλ’ με σο ταφόπον

Το φίλεμαν ατ’ς γλυκύν
η εγάπ’ εθε καρφίν
Η εγάπ’ εθε μαχ̌αίρ’,
ο Χάρον εμέν θα παίρ’
[Όι, όι, όι, όι]
Ο Χάρον εμέν θα παίρ’

Το φίλεμαν ατ’ς γλυκύν
επότ’σε με -ν- την χολήν
Ένοιξεν τρανόν γεράν
ν’ αηλί σ’ εμόν τη σεβντάν
[Όι, όι, όι, όι]
Ν’ αηλί σ’ εμόν τη σεβντάν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
ατ’ςαυτής, της
γεράνπληγή, τραύμα yara
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπ’αγάπη
εθετου/της
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ένοιξενάνοιξε
έφαενέφαγε
καρδόποκαρδούλα
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
ταφόποντάφος (υποκορ.)
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
φίλεμανφιλί
χολήνθυμό
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7896 | Albums/Singles: 1123 | Συντελεστές: 1519 | Λήμματα: 12534
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr