Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ανάθεμα τα θάλασσας

Αέρα παρχαρί’Αέρα παρχαρί’

Στιχουργοί: Βασίλειος Ταρνανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καμπάς, Νάκης Πολυχρονίδης


Ανάθεμα τα θάλασσας
και τον Ατλαντικόν-ι
Και να περνίζω ’κ’ επορώ
η πόδα μ’ έν’ μικρόν-ι

Ξενιτείαν ν’ ετσ̌όκευες
τσ̌ιπ ση κρεμού την κόψην
Και πώς να καταρούμαι σε;
Έεις και τ’ εμόν τ’ ανθρώπ’ς -ι

Θεέ μ’, ντ’ έμορφα θ’ έπλανες
κι εξούκ ’κι θα εφήν’νες,
συνορθι͜αγμένα, σύντοπα
αν τα μακρά ’κ’ εποίν’νες;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
έμορφαόμορφα
έν’είναι
εξούκλειψό/ά, ατελές/ή, λιγοστό/ά, να λείψειeksik
έπλανεςέπλαθες, δημιουργούσες, εμφάνιζες
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνεςποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ετσ̌όκευεςκατέπιπτες, επικαθόσουν, έκλινες υπό το βάροςçökmek
εφήν’νεςάφηνες
’κ’δενουκί<οὐχί
καταρούμαικαταριέμαι
’κιδενουκί<οὐχί
κρεμούγκρεμού
μακρά(επιρρ.) μακριά, απομακρυσμένα
περνίζωδιασχίζω, περνώ απέναντι
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
συνορθι͜αγμένατακτοποιημένα, διορθωμένα
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr