Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Δύο μαχ̌αίρι͜α σπάζ’νε με

Αέρα παρχαρί’Αέρα παρχαρί’

Στιχουργοί: Βασίλειος Ταρνανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καμπάς, Νάκης Πολυχρονίδης


Τον ήλιον θα παρακαλώ
ση ράχ̌ι͜αν ατ’ να παίρ’ με
Σα ξένα τ’ ανεγνώριμα
σ’ εγκαλιόπο σ’ να φέρ’ με

Δύο μαχ̌αίρι͜α σπάζ’νε με
εγάπ’ σ’ κι η αροθυμία σ’
κι εγώ, πουλί μ’, ψυχομαχ̌ώ
σα μαύρα ξενιτείας

Σην ξενιτείαν έρημος
καν’νάν ’κ’ έχω σο γιάνι μ’
κι η αροθυμία σ’, πουλόπο μ’
άμον λεμ ρούζ’ απάν’ ι-μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανεγνώριμαμη γνώριμα, άγνωστα, ξένα
απάν’πάνω
αροθυμίανοσταλγία
γιάνιπλάι, πλευρόyan
εγάπ’αγάπη
εγκαλιόποαγκαλίτσα
’κ’δενουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
λεμυγρασία, δρόσος, πάχνηnem
πουλόποπουλάκι
ράχ̌ι͜ανράχη, πλάτη
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
σπάζ’νεσφάζουνε
φέρ’φέρνω/ει
ψυχομαχ̌ώψυχομαχώ, χαροπαλεύω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr