Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ελενίτσα μ’

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Έλα να ποδεδίζω σε -ν, [Ελένε μ’]
μετ’ εμέν έλα-έλα [Ελενίτσα μ’!]
Σα μὲσα σ’ να τυλίγουμαι [Ελένε μ’]
εσύ τέρ’ με και γέλα [Ελενίτσα μ’!]

Εσέν όντες εγάπεσα [Ελένε μ’]
ας λέγω σε πώς έτον [Ελενίτσα μ’!]
Απάν’ σην πόρταν έστεκες, [Ελένε μ’]
η ημέρα έξεργος έτον [Ελενίτσα μ’!]

Απέσ’ σο κεμεντζ̌όπο μου, [Ελένε μ’]
τρυγόνι μ’, να εχώρ’νες [Ελενίτσα μ’!]
Και τη Λαμπρής τα λώματα [Ελένε μ’]
καθημερ’νά να εφόρ’νες [Ελενίτσα μ’!]

Το πόι σ’ άμον κυπαρίσσ’, [Ελένε μ’]
ντο στέκ’ σ’ Άγ̆ιον Όρος [Ελενίτσα μ’!]
Ενέσπαλες την καλατσ̌ή σ’, [Ελένε μ’]
ενέσπαλες το γέλος [Ελενίτσα μ’!]
Αφορισμένον γένος [Ελενίτσα μ’!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
γέλοςγέλιο, περίγελος
εγάπεσααγάπησα
ενέσπαλεςξέχασες
έξεργοςαργία
έτονήταν
εφόρ’νεςφορούσες
εχώρ’νεςχωρούσες
καλατσ̌ήομιλία, συνομιλία, συζήτηση keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
λώματαρούχα λῶμα/λωμάτιον
μὲσα(τα) η μέση
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
όντεςόταν
ποδεδίζω(ενεργ. και μέση) χαίρομαι, απολαμβάνω, προσκυνώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
ποδεδίζω σενα σε χαρώ από+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πόιύψος, μπόι boy
τέρ’κοίταξε (προστ.)
τρυγόνιτο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
τυλίγουμαιτυλίγομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr