Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση παρχάρ’ το καρδόκαμαν

Αέρα παρχαρί’Αέρα παρχαρί’

Στιχουργοί: Βασίλειος Ταρνανίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καμπάς, Νάκης Πολυχρονίδης


Θεέ μ’, απόψ’ ξάι μη χ̌ι͜ονί͜εις,
παράκλησην ευτάγω
Σ̌κεπά͜εις τα ποδαρέας ατ’ς
και ’κ’ επορώ να πάγω

Όντες γριντζών’ ο χ̌ειμωγκόντς
και σύρ’ το χ̌ι͜όν’ βουρέας
Για τ’ εσέν τα κανάτι͜α μου
θ’ ευτάγ’ ατα φωλέας

Σα παρχάρι͜α να έμ’ δεντρόν
ση χαμονής την ώραν
Άλλο μιγκίν να μ’ εύρηκες
να έρχουσ’νε σην εβόρα μ’

Ση παρχάρ’ το καρδόκαμαν
να έμ’ νερόπον κρύον
Σίτ’ έπινες ν’ εβούρτσιζα
σ’ εμπροκάρδι͜α σ’ ολίγον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατααυτά
βουρέαςχούφτες
γριντζών’δείχνει τα δόντια του, μτφ. (για καιρό) έχει υπερβολικό κρύο
εβόρασκιά, δροσερό μέρος
εβούρτσιζαγλιστρούσα
έμ’ήμουν
εμπροκάρδι͜ατα στήθη, το μέρος έμπροσθεν της καρδιάς
επορώμπορώ
έρχουσ’νεερχόσουν
εύρηκεςέβρισκες
ευτάγ’κάνω/ει, φτιάχνω/ειεὐθειάζω
ευτάγωκάνω, φτιάχνωεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
κανάτι͜αφτεράkanat
καρδόκαμανκάψα, υπερβολική δίψα
μιγκίνπιθανός τρόπος, δυνατότηταmümkün/mumkin
νερόποννεράκι
ξάικαθόλου
όντεςόταν
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
ποδαρέαςπατημασιές, χνάρια
σίτ’καθώς, ενώσόταν<εις όταν
σ̌κεπά͜ειςσκεπάζεις
σύρ’σύρω/ει, τραβάω/ει, ρίχνω/ει
φωλέαςφωλιές (ονομ.πληθ.), φωλιάς (γεν. ενικού)
χ̌ειμωγκόντςχειμώνας
χαμονήςχαμού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr