Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μακρύν καϊτέ / Τικ

Αέρα παρχαρί’Αέρα παρχαρί’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιάννης Καμπάς, Γιώργος Χριστοφορίδης, Νάκης Πολυχρονίδης


Κάθκα καρσ̌ί και τέρεν με
και λόγον ξάι μη λες-ι
Άψιμον τ’ ομματόπα σου
ας καίουμαι εκειαπέσ’-ι

Ομμάτι͜α δι͜αρμενεύω σας
να μη μαραγγουλιάτεν
Σα ξένα στ’ ανεγνώριμα
να λέτε να γελάτε

♫

Ποία, πουλί μ’, να κρούν’ σο νου μ’
και ποία ν’ ανασπάλω;
Αν απαροθυμώ ατα
πάω το νου μ’ να χάνω

Αγρόμηλον εφύτεψα
τα μήλα ’θε είναι στύπα
Σε καν’νάν στόμαν ’κ’ ένοιξα
σε καν’νάν τιδέν’ ’κ’ είπα

♫

Όντες η ψ̌η μ’ θα κρύφκεται
και κόφκουνταν τ’ ομούτι͜α μ’
Ατότε κόφτω απ’ εσέν
όλια τα χαβεσλούκια μ’

Για τ’ εσέν έμ’νε γεσιρλούκ’
κι έρθα σ’ αούτ’ τα χάλια
Η ψ̌η μ’ δύσκολα θα εηβαίν’
και σ’ εσόν την εγκάλιαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ανασπάλωξεχάσω
ανεγνώριμαμη γνώριμα, άγνωστα, ξένα
αούτ’αυτός/ή/ό
απαροθυμώξεπερνάω τη νοσταλγία
ατααυτά
άψιμονφωτιά
γεσιρλούκ’κυριολ. δουλεία μτφ. ταλαιπωρία, κακουχίαesirlık/esīr
δι͜αρμενεύωσυμβουλεύω, νουθετώμσν. ὁρμηνεύω < αρχ. ἑρμηνεύω
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εηβαίν’βγαίνει
εκειαπέσ’εκεί μέσα
έμ’νεήμουν
ένοιξαάνοιξα
έρθαήρθα
εσόνδικός/ή/ό σου
’θετου/της
’κ’δενουκί<οὐχί
κάθκακάθισε (προστ.)
καίουμαικαίγομαι
καν’νάνκανέναν
καρσ̌ίαπέναντιkarşı
κόφκουντανκόβονται
κρούν’χτυπούν
κρύφκεταικρύβεται
μαραγγουλιάτενμαραζώνετε, μαραίνεστε, μτφ. σκυθρωπιάζετεμαραγγιάω
ξάικαθόλου
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
ομματόπαματάκια
ομούτι͜αελπίδεςumut
όντεςόταν
στύπαξινά, τουρσιά
τέρενκοίταξε (προστ.)
χαβεσλούκιαπόθοι, επιθυμίες, γούσταheveslilik
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr