Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σ’ εμέν τα χρόνι͜α τέρτι͜α είν’

ΞίφαρονΞίφαρον

Στιχουργοί: Δημήτρης Πιπερίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης


Σ’ εμέν τα χρόνι͜α τέρτι͜α είν’
και βάσανα τα ώρας
Ας σα κοβαλαέματα
κι ας σα λόγια τη χώρας

Η καρδι͜ά πονεμένον έν’
πουλόπο μ’, ντ’ ετσ̌αρτεύτεν
Να αποθάνω και χάμαι
θα λέγ’νε επακλαεύτεν

Αρ’ άλλ’ μετρούνε την παρά
και άλλ’ μετρούν τα πόνι͜α
[Αχ! Και -ν-] Εγώ πα ο καρίπ’ς μετρώ
ντ’ έσυρα αδά σα χρόνι͜α

Εκάτσα και εμέτρεσα
και είπα «’δέν ’κ’ εβγαίνει»
Ατός που θα έρ’ται παίρ’ την ψ̌η μ’
άτσ̌απα ντ’ αναμένει;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αποθάνωπεθαίνω
ατόςαυτός
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
’δέντίποτα
είν’είναι (για πληθ.)
εκάτσακάθισα
εμέτρεσαμέτρησα
έν’είναι
επακλαεύτενεξαφανίστηκε, καθαρίστηκε, σαρώθηκε
έρ’ταιέρχεται
έσυραέσυρα, τράβηξα, έριξα
ετσ̌αρτεύτενδιασκορπίστηκε
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
κοβαλαέματακαταδιώξεις, κυνήγι, ανθρωποκυνηγητό kovalama
λέγ’νελένε
παπάλι, επίσης, ακόμα
παίρ’παίρνω/ει
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
πόνι͜απόνοι
πουλόποπουλάκι
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή
ώραςώρες

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr