Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μπαρμπα-Γιάννε

ΞίφαρονΞίφαρον

Στιχουργοί: Αρ. Σοφιανίδης

Συνθέτες: Γιάννης Τσανάκαλης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης


Τα μαλλία σ’ άσπρα χ̌ι͜όνι͜α
Μπαρμπα-Γιάννε, Μπαρμπα-Γιάννε
γονατίζ’νε με τα πόνι͜α
σον αγύριστον να πάνε

Περασμένα μαύρα χρόνι͜α
έφυγαν κι οπίσ’ ’κ’ ευτάνε
Ρίζα μ’, πώς να μη δακρύ͜εις
τα παλαιά όντες νουνί͜εις;

Μασχαράδες, τραγωδίας
σα χορούς και σα δουλείας
Τη χ̌ειμωγκονί’ τα βράδι͜α
ούλ’ μαζί σα παρακάθι͜α

Έμορφα κι αγαπημένα
κι άμον αδέλφι͜α δεμένα
Δι͜αβολ’σύνας ’κ’ είχαμε
έμορφα εζήναμε

Τώρα χ̌έρ’ κανείς ’κι δί’ σε,
ρίζα μ’, ποίος εγνωρί͜ει σε;
και τη καρδίας τον πόνον
η κεντή σ’ εξέρει α’ μόνον

Για τ’ ατό τρώγω την υεία μ’
κι αρ’ έσπρυναν τα μαλλία μ’
Ρίζα μ’, όσον επορείς
να ευχαριστάς την ψ̌η σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμονσαν, όπως, καθώς
δακρύ͜ειςδακρύζεις
δί’δίνει
δι͜αβολ’σύναςδιαβολιές, πονηριές
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
έμορφαόμορφα
επορείςμπορείς
έσπρυνανάσπρισαν
ευτάνεκάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κεντήεαυτός (ον.), εαυτό (γεν./αιτ.)kendi
’κιδενουκί<οὐχί
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όντεςόταν
οπίσ’πίσω
ούλ’όλοι
παρακάθι͜ασυναθροίσεις, ολονυχτίες
πόνι͜απόνοι
τραγωδίαςτραγούδια
υείαυγεία
χ̌ειμωγκονί’χειμώνα (γεν.)
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10125
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr