Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άστρον έσ’νε ολόλαμπρον

ΞίφαρονΞίφαρον

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Μιχάλης Καλιοντζίδης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης


Άστρον έσ’νε ολόλαμπρον
απάν’ σον ουρανόν -ι
[Και -ν-] Ερρούξεν αναχάπαρα
κι επέμ’να μαναχόν -ι

Ερρούξες και ’κ’ ευρήκω σε
ατσ̌ά που είσαι ατώρα
κι εγώ κατατρυπέσκουμαι
όσον δι͜αβαίν’ η ώρα

Λένε έναν άστρον όνταν ρούζ’
έναν ευχ̌ήν ευτάς -ι
κι εγώ τον Θόν παρακαλώ
να ευρίγουμαι εμπροστά σ’ -ι

Να ρούζω και κρεμίγουμαι
σο ζεστόν την εγκάλια σ’
[Και] Να χάμαι σα φιλέματα σ’
σα μύρα σ’ και σα κάλλια σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναχάπαρααπροειδοποίητα, ξαφνικά στερ. αν- + haber/ḫaber
απάν’πάνω
ατσ̌άάραγε acep/ʿaceb
ατώρατώρα
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώ διαβαίνω
εγκάλιααγκαλιά
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
επέμ’νααπόμεινα
ερρούξενέπεσε
ερρούξεςέπεσες
έσ’νεήσουν
ευρήκωβρίσκω
ευρίγουμαιβρίσκομαι
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλιακάλλη
κρεμίγουμαιγκρεμίζομαι, κατακρημνίζομαι
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μύραοσμή, μυρωδιά
όντανόταν
ρούζ’πέφτει, ρίχνει
ρούζωπέφτω, ρίπτω
φιλέματαφιλιά
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr