Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η φοτά σ’ κοσ̌κινίεται

Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’Δημώδη Άσματα του Πόντου στο Παρακάθ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης


Η φοτά σ’ κοσ̌κινίεται
άμον θάλασσας κύμαν
Θα ρούζω και φουρκίουμαι,
εσύ να έ͜εις το κρίμαν

Άμε μάνα, άμε μάνα,
άμε κι αγλήγορα έλα
και την θάλασσαν στράταν ποίσον,
τ’ αρνόπο μ’ έπαρ’ κι έλα

Βρέξον το μαντιλόπο σου,
θέκον α’ σο καρδόπο μ’
Τ’ εσόν η σεβντά άψιμον,
καίει και μανίζ’ το ψόπο μ’

Άμε μάνα, άμε μάνα,
άμε κι αγλήγορα έλα
και την θάλασσαν στράταν ποίσον,
τ’ αρνόπο μ’ έπαρ’ κι έλα

Έλα, κόρη, σ’ εμέτερα,
η μάνα μ’ κάτ’ θα λέει σε
Κάτ’ θα λέει, κάτ’ θα γαντουρεύ’,
σο γιάνι μ’ ’κειάν θα θέκ’ σε

Άμε μάνα, άμε μάνα,
άμε κι αγλήγορα έλα
και την θάλασσαν στράταν ποίσον,
τ’ αρνόπο μ’ έπαρ’ κι έλα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αγλήγοραγρήγορα
άμεσύρε, πήγαινε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
άψιμονφωτιά
βρέξονβρέξε (προστ.)
γαντουρεύ’ξεγελάω/ει, εξαπατάω/ει, κοροϊδεύω/ει kandırmak
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έ͜ειςέχεις
εμέτεραδικά μου/μας
έπαρ’πάρε (προστ.)
εσόνδικός/ή/ό σου
θέκ’θέτω/ει, τοποθετώ/εί, βάζω/ει
θέκονθέσε, τοποθέτησε, βάλε (προστ.)
καρδόποκαρδούλα
’κειάνεκεί πάνω
κοσ̌κινίεταικοσκινίζεται, κουνιέται σαν κόσκινο
μαντιλόπομαντιλάκι mantilium
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
φοτάμέρος γυναικείας ενδυμασίας που έμπαινε πάνω από το λαχόρι, το ζωνάρι το οποίο έδεναν οι γυναίκες τριγωνικά στη μέση τους πάνω από τη ζιπούνα, γεν. ποδιά futa
φουρκίουμαιπνίγομαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr