Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είδα τ’ αρνόπο μ’

ΞίφαρονΞίφαρον

Στιχουργοί: Δημήτρης Μαρόπουλος

Συνθέτες: Θεόδωρος Βεροιώτης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης


Είδα τ’ αρνόπο μ’, είδα ’το
είδα ’το απάν’ σ’ αστέρι͜α
Εκράτ’νεν σα χ̌ερόπα ’θε
δύο άσπρα περιστέρι͜α

Ανάθεμα σε όραμαν
αμὰν πώς ετελέθες!
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ τ’ άψιμον
και την βρούλαν εφέκες

Ο φέγγον εξέβεν σο μεϊτάν’
ο ήλο̤ν πάει κι εκρύφτεν
Εφέκεν τ’ έναν περιστέρ’
να έρ’ται εμέν ευρήκ’ με

[Και -ν-] Ανάθεμα σε όραμαν
αμὰν πώς ετελέθες!
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ τ’ άψιμον
και την βρούλαν εφέκες

Αγγέλ’ έστεσαν τον χορόν
ολόερα ας σ’ αρνόπο μ’
κι εγώ κάθουμαι σο ρακάν’
παίζω το κεμεντζ̌όπο μ’

[Και -ν-] Ανάθεμα σε όραμαν
αμὰν πώς ετελέθες!
Απέσ’ σην καρδι͜ά μ’ τ’ άψιμον
και την βρούλαν εφέκες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγγέλ’(ονομ. πληθ.) άγγελοι, (γεν.) αγγέλου
αμὰναμέσως, ευθύς, μονομιάς hemen/hemān
απάν’πάνω
απέσ’μέσα
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
άψιμονφωτιά
βρούλανφλόγα brûler
εκράτ’νενκρατούσε
εκρύφτενκρύφτηκε
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
έρ’ταιέρχεται
έστεσανέστησαν
ευρήκ’βρίσκω/ει
εφέκενάφησε
εφέκεςάφησες
’θετου/της
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
μεϊτάν’πλατεία, αλάνα meydan/meydān
ολόεραολόγυρα
όραμανόνειρο
ρακάν’γήλοφος
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
φέγγονφεγγάρι
χ̌ερόπαχεράκια

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13743
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr