Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αΐκον θάμαν η εγάπ’

ΞίφαρονΞίφαρον

Στιχουργοί: Αλέξανδρος Παρχαρίδης

Συνθέτες: Θεόδωρος Βεροιώτης

Καλλιτέχνες: Θεόδωρος Βεροιώτης


Αΐκον θάμαν η εγάπ’,
αΐκον γλυκύν πόνος
Όλια κι αν έρχουν εμπροστά σ’
εσύ λες είμαι μόνος

Έναν όνεμαν μόνον λες
δύο ομμάτι͜α ελέπ’ς -ι
Δύο χ̌ειλόπα ψαλαφάς
τα χ̌ειλόπα σ’ να θέκ’ς -ι

Έναν τέρεμαν αναμέντς,
δύο λόγια γλυκέα
Να ’φτάνε το καρδόπο σου
να κρούει κι άλλο αψέα

Αΐκον θάμαν η εγάπ’,
η άκραν εθε χάται
Όσον και αν κουίζ’ ατεν
εκείνε ’κι αφουκράται
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
άκρανάκρη
αναμέντςπεριμένεις
ατεναυτήν
αφουκράταιαφουγκράζεται, στήνει αυτί
αψέαμε αψύ τρόπο, έντονα, δριμεία
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
γλυκύνγλυκιά/ό
εγάπ’αγάπη
εθετου/της
ελέπ’ςβλέπεις
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
έρχουνέρχονται
θάμανθαύμα
θέκ’ςθέτεις, ακουμπάς
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κουίζ’φωνάζω/ει, λαλώ/εί, καλώ/εί κπ ονομαστικά
κρούειχτυπάει
όλιαόλα
ομμάτι͜αμάτια
όνεμανόνομα
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
’φτάνε(ευτάνε) κάνουν, φτιάχνουνεὐθειάζω
χ̌ειλόπαχειλάκια
χάταιχάνεται
ψαλαφάςζητάς, αιτείσαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr