Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όνερον γλυκύν

Ήχος υφαντόςΉχος υφαντός

Στιχουργοί: Σάββας Τσενεκίδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντώνης Πηλαλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος


Αΐκον όνερον γλυκύν [πουλί μ’/αρνί μ’]
άλλο καμίαν ’κ’ είδα, [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Σα λίβι͜α ’τολανεύκουμ’νε [πουλί μ’/αρνί μ’]
σην γην ξάι ’κ’ εκατήβα [γιαρ/γιαρ, γιαρ]

Τα άστρι͜α θα παρακαλώ [πουλί μ’/αρνί μ’]
να μη στέκ’νε καμίαν, [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Όντες εμέναν θ’ αραεύ’ς [πουλί μ’/αρνί μ’]
να θάφ’νε την σκοτίαν [γιαρ/γιαρ, γιαρ]

Τέρεν τη φέγγονος το φως [πουλί μ’/αρνί μ’]
τιδέν πα μη φοάσαι, [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Εκεί, πουλί μ’, ευρίεται [γιαβρί μ’/αρνί μ’]
το ψ̌όπον π’ αγαπά σε [γιαρ/γιαρ, γιαρ]

Ποίσον, πουλί μ’, υπομονήν [πουλί μ’/αρνί μ’]
πολλά ’κι πάει, μερώνει [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Θα εγνεφίζω κι έρχουμαι [πουλί μ’/αρνί μ’]
μη είσαι μαναχόν-ι [γιαρ/γιαρ, γιαρ]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
αραεύ’ςψάχνεις, αναζητάς, γυρεύεις aramak
άστρι͜αάστρα
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
γλυκύνγλυκιά/ό
εγνεφίζωξυπνώ
εκατήβακατέβηκα
έρχουμαιέρχομαι
ευρίεταιβρίσκεται
θάφ’νεθάβουν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
λίβι͜ασύννεφα λίβος<λείβω
μαναχόνμοναχός (έναρθρο), μοναχό, μόνο/μοναχά (επίρρ)
μερώνειξημερώνει
ξάικαθόλου
όνερονόνειρο
όντεςόταν
παπάλι, επίσης, ακόμα
ποίσονκάνε, φτιάξε (προστ.) ποιέω, ποιῶ
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σκοτίανσκοτάδι
στέκ’νεστέκουν
τέρενκοίταξε (προστ.)
τιδέντίποτα
’τολανεύκουμ’νε(ετολανεύκουμ’νε) έκοβα βόλτες, περιφερόμουν dolanmak
φέγγονοςφεγγαριού
φοάσαιφοβάσαι
ψ̌όπονψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7813 | Albums/Singles: 1117 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12584
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr